De ulike vitaminene ble først merket med en bokstav. Etter hvert som den kjemiske strukturen ble identifisert, fikk vitaminene kjemiske navn. Det er 13 vitaminer som er nødvendige for mennesker, og de inndeles i fettløselige (A-, D-, E- og K-vitamin) og vannløselige vitaminer (de åtte vitaminene som inngår i vitamin B-komplekset, og C-vitamin). Forskjellen i løselighet medfører forskjell i hvordan vitaminene absorberes, transporteres, skilles ut og lagres i kroppen. Lagringskapasiteten i kroppen varierer og er størst for de fettløselige vitaminene (flere måneder), mens lagrene av vannløselige vitaminer vanligvis bare rekker en måneds tid hvis vitaminene ikke tilføres fra kosten. De ulike vitaminene har svært forskjellig kjemisk struktur og dermed forskjellige funksjoner. Mange av vitaminene består av flere nært beslektede forbindelser. Les mer: sml.snl.no/

Noen næringsstoffer er spesielt viktige for deg som er gravid, og det anbefales at gravide tar tilskudd av folat og vitamin D. Andre kosttilskudd kan være nødvendig dersom du utelater viktige matvaregrupper fra kostholdet ditt. Her kan du lese mer om det du bør være spesielt oppmerksom på: matportalen.no