Antall helsefordeler som tilskrives den aktive komponentene i grønn te fortsetter å vokse. Forskere rapporterer i The Journal of Neuroscience om grønn te sin mulige betydning i behandlingen av Alzheimers sykdom (AD).

Disse forskere som forsker på epigallocatechin-3-gallate (EGCG), en antioksidant som finnes i grønn te, sier at polyphenol viser lovende tegn til å kunne brukes i forebygging eller behandling av alzheimers sykdom. Forskerne sier at virkningene de observerte kan komme fra en EGCG -komponent snarere enn fra selve teen.

Teamet fra University of South Florida ga daglige EGCG -injeksjoner (20mg/kg) over en periode på 60 dager til en gruppe på fem mus som var spesielt avlet frem for å bli sårbare for Alzheimers, mens ytterligere fem mus fikk placebo.

Når musenes hjernen ble studert hadde de som hadde fått EGCG en sterkt redusert opphoping av proteinet beta-amyloid, sammenlignet med musene i kontrollgruppen. Når det forårsaker plakk i hjernen, kan dette proteinet føre til nerveskader og hukommelsestap karakteristisk for AD.

«Funnene tyder på at en spesifikk del av grønn te kan redusere hjernens plakkdannelse fra beta-amyloid, sier seniorforsker Dr. Juni Tan. «Dersom beta-amyloid patologi i denne alzheimers-mus modellen er representativ for alzheimerssykdom-patologi hos mennesker, kan EGCG kosttilskudd være effektivt i å forebygge og behandle denne sykdommen.»

Journal of Neuroscience 25 (38) :8807-8814, 2005