Ny forskning tyder på at høyere nivå av folat kan redusere risikoen for astma med 16%.

Forskere fra Johns Hopkins Children’s Center rapporterte online i Journal of Allergy & Clinical Immunology: «Våre funn er en klar indikasjon på at folsyre faktisk kan hjelpe til å regulere immunresponsen på allergener og kan redusere allergi og astma symptomer.»

Forskningsleder Elizabeth Matsui la til: «Men vi trenger fortsatt å finne ut den nøyaktige mekanismen bak den, og for å gjøre det trenger vi studier som følger personer som får behandling med folsyre.»

Matsui og medarbeidere gjennomgikk medisinske registreringer av mer enn 8.000 mennesker mellom 2 og 85 år. Data ble samlet inn om blodnivåer av folat og luftveier og allergiske symptomer, samt nivåer av immunglobulin E (IgE), det dominerende antistoffet assosiert med allergisk reaksjon.

Ifølge funn fra studien var høyere folatnivå assosiert med lavere nivåer av IgE-antistoffer, samt færre rapporterte tilfeller av allergi, mindre piping og lavere sannsynlighet for astma.

Nærmere bestemt, det laveste gjennomsnittlige folatnivå, definert som mindre enn åtte nanograms per milliliter (ng / ml) var assosiert med en 40% økning i risikoen for piping, sammenlignet med de høyeste nivåene av folat, definert som mer enn 18 ng / ml. Videre var de laveste nivåene folat knyttet til en 30% høyere risiko for forhøyede IgE antistoff nivåer, i forhold til de høyeste folatnivåene.

Forskerne rapporterer også at personer med de laveste nivåene av folat hadde 31% høyere risiko for allergiske symptomer, og en 16% høyere risiko for å få astma, sammenlignet med de med de høyeste folatnivåene.

Journal of Allergy; Clinical Immunology Publisert online før trykking.