Curcumin har kraftige antioksidantegenskaper som beskytter organer og vev i hele kroppen, fra hjernen og sentralnervesystemet til blodomløp, ledd og muskler. Et problemet med curcumin er forholdsvis lav biotilgjengelighet, noe som gjør det vanskelig å utnytte antioksidantpotensialet fullt ut. Theracurmin inneholder et standardisert curcumin-ekstrakt hvor det er benyttet en avansert submicron dispersjonsteknologi for å oppnå økt biotilgjengelighet. Studier viser at Theracurmin produserer blodnivåer av curcuminmetabolitter i dyr og mennesker som er opp til 300 ganger høyere enn vanlig curcumin, og signifikant høyere enn kommersielle former.

Den gjennomsnittlige partikkelstørrelsen i curcumin i Theracurmin er 0,19 til 0,3 mikrometer. Til sammenligning er den gjennomsnittlig partikkelstørrelse i vanlig curcuminpulver på 22,75 mikrometer. Det er en reduksjon på over 100 ganger. Curcuminen med redusert partikkelstørrelse blir deretter blandet med en vegetabilsk gummi (gum ghatti). På denne måten fremstilles det som er kjent som en kolloidal suspensjon. Med denne metoden øker løseligheten av curcumin i vann dramatisk. Større oppløselighet i vann betyr enklere absorpsjon i kroppen. Resultatet er en enestående økning i absorpsjon av curcumin i forhold til alle andre kommersielle former som er testet, inkludert andre forbedrede former av curcumin.