Behandling med L-lysin og L-arginin reduserer angst og basale kortisol-nivåer hos friske mennesker.

Kosttilskudd med den essensielle aminosyren L-lysin har vist seg å redusere kronisk angst hos mennesker med lavt inntak av L-lysin. En kombinasjon av L-lysin og L-arginin er dokumentert å normalisere hormonelle stressresponser hos mennesker med høy trekkangst. Denne studien ble utført på 108 friske japanske voksne. Målet med studien var å finne ut om en ukes peroral behandling med L-lysin (2,64 g per dag) og L-arginin (2,64 g per dag) reduserer trekk og stress-indusert angst og basale nivåer av stresshormoner. Det bekreftes at, uavhengig av kjønn, reduserte aminosyre-behandlingen signifikant trekk angst og uro av indusert av kognitiv spenning. I tillegg fant man at behandling med L-lysin og L-arginin redusert basalnivå av kortisol og kromogranin-A (en spytt-markør av sympatisk-binyre system) hos menn. Resultatene av denne dobbelt-blind, placebo-kontrollerte og randomisert studie bekrefter tidligere funn hos mennesker og dyr og peker på en kombinasjon av L-lysin og L-arginin som et potensielt nyttig kosttilskudd-intervensjon hos ellers friske mennesker med høy subjektiv grad av mental stress og angst.

Biomed Res. 2007 Apr;28(2):85-90.