Phosphatidylserine (PS) er et kosttilskudd som har vist seg å medvirke til vedlikehold og forbedring av kognitive funksjoner i hjernen hos voksne. Kjemisk sett er PS et naturlig forekommende fosfolipid eller fettstoff som finnes i cellemembraner. Dette stoffet er viktig for alle cellene i kroppen, men har en særlig høy konsentrasjon i cellene i hjernen hvor det fungerer som en regulator i forhold til overføring av nerveimpulser og kommunikasjon mellom hjernecellene. Dette har betydning for hukommelse, læreevne og evne til konsentrasjon. Etter hvert som hjernen eldes kan vi erfare en klar nedgang i vår evne til å huske fakta og hendelser, lære nye ting og konsentrere oss i lengre perioder.

Tilskudd at PS har vist seg å øke kapasiteten for hukommelse og læring. En vitenskapelig klinisk studie viste en målbar forbedring i å huske navn og fakta, samt bedring i konsentrasjon, læring og hukommelse. PS ble gitt til voksne som led av redusert hukommelsefunksjon. Når PS ble tatt regelmessig, samtidig med en sunn diett og fysisk trening, kunne livskvaliteten bedres gjennom bedre hukommelse, læreevne og konsentrasjon. Dette er særlig aktuelt for eldre mennesker, men også for ellers sunne og friske voksne som begynner å miste hjernefunksjon som et resultat av aldringsprosessen.

Ut fra kliniske data foreslås det en initial dosering på 300 til 500 mg phosphatidylserine daglig den første måneden. Den kan tas en gang eller deles i 2-3 doseringer utover dagen. Det tar omtrent 30 dager før bedring kan merkes. Etter at bedring er oppnådd kan doseringen reduseres til 100 -200 mg daglig.

Ett stort antall dyre- og menneskestudier har vist at phosphatidylserine er trygt å bruke. PS har blitt testet i minst 30 kliniske forsøk, på mennesker i alle aldre og tilstander, fra hyperaktive barn til eldre personer med Altzheimer sykdom, innen sport og ikke-sport, over perioder på opp til 6 måneder. PS har vist seg å være det eneste kognisjons-forsterkende tilskuddet som var helt uten uønskede bivirkninger.