Swanson Health Products er en av Amerikas mest anerkjente leverandør av kosttilskudd når det gjelder kvalitet. For alle ingrediensene som benyttes i produktene kreves det dokumentasjon og analysesertifikat fra leverandør. Alt innhold testes for renhet og virkningskraft gjennom ulike stadier i produksjonsprosessen. Alle ferdige produkter inspiseres av Swansons egne spesialister på kvalitetskontroll. I tillegg testes produktenes virkningskraft og stabilitet av uavhengige laboratorier for å sikre at hvert produkt inneholder nøyaktig det som står på etiketten. Alle produktene sjekkes opp mot en liste på 65 punktet som garanterer kvalitet i forhold til renhet.

Swanson Health Products er tildelt karakteren "A" fra "National Nutritional Foods Association" (NNFA), "Good Manufacturing Practices" (GMP) sertifikat program. Dette er en betegnelse som er oppnådd av mindre enn 10% av Amerikas næringsmiddelselskaper. I GMP-programmet evalueres alle aspekter av produksjoner av tredjeparts inspektører, for å sikre at prosedyrene for kvalitetskontroll utføres på alle stadiene i produksjonsprosessen. Karakteren "A" er den høyest mulige og indikerer utmerket overholdelse og forsikring om at produktene behandles på riktig måte fra begynnelse til slutt.