En ny studie fra Hong Kong viser at daglig inntak av en grønn te kan redusere skade av sigarettrøyk i lungene.

Resultatene tyder på røykerne kunne dra nytte av å øke sitt inntak av grønn te, spesielt grønn te rikt på epigallocatechin gallate (EGCG), ifølge funn fra dyrestudie publisert i Respiratory Medicine.

Den nye studien, ledet av Judith Mak fra The University of Hong Kong, førte til en utvidelse i luftrommet i lungene til sigarettrøyk-eksponerte dyr, samt en økning i antall av slimproduserende begerceller.

Mak og hennes medarbeidere delte Sprague-Dawley-rotter tilfeldig inn i fire grupper. Den ene gruppen ble utsatt for vanlig luft, den andre gruppen ble eksponert for luft med fire prosent sigarettrøyk, tredje gruppe fikk vanlig luft og ble matet grønn te, og den siste gruppen ble utsatt for sigarettrøyk som inneholder luft og ble matet grønn te.

Etter 56 dager viste dyr utsatt for kun sigarettrøyk en utvidelse i luftrommet av lungene, og økt antall begerceller. Slike effekter ble ikke observert da de ble samtidig matet grønn te, sa forskerne.
Videre økte nivåer av 8-isoprostane hos «bare-røyk»-dyrene, men ikke hos dyrene som var matet med grønn te. Isoprostanerer nøyaktige markører for oksidativt stress hos mennesker.

«Disse resultatene indikerer at økte nivåer av systemisk oksidativt stress etter sigarettrøykeksponering spiller en viktig rolle i induksjon av lungeskade,» skrev forskerne. De konkluderte med at: «Kinesisk grønn te kan ha evnen til å undertrykke sigarettrøyk-indusert oksidativt stress som fører til lungeskade».

Respiratory Medicine 103(11):1746-1754, 2009