Inntak av sopp og grønn te kan i stor grad redusere risikoen for brystkreft, antyder en studie som omfattet mer enn 2000 kinesiske kvinner.

Kvinner som spiste minst 1 ml. fersk sopp hver dag hadde 64% mindre sannsynlighet for å utvikle brystkreft, mens de som spiste tørket sopp hadde rundt 50% redusert risiko. Kvinner som spiste sopp og drakk grønn te hadde nesten 90% mindre sannsynlighet for å utvikle sykdommen.

Tidligere laboratorietester på dyr har vist at sopp kan ha anti-tumor egenskaper og kan stimulere immunforsvaret.

Forskerne som er involvert i den aktuelle studien skriver i International Journal of Cancer: «Vi konkluderer med at høyere inntak av sopp (mushroom) gir redusert risiko for brystkreft i pre-og postmenopausale kinesiske kvinner. Det ble også observert en ytterligere redusert risiko for brystkreft ved kombinasjon av sopp og grønn te.

Mer forskning er påkrevd for å undersøke effekten av sopp-diett og tilleggseffekt av plantestoffer i forhold til brystkreft.»

International Journal of Cancer 124 (6) :1404-1408, 2009