Hvilke kosttilskudd og matvarer kan brukes for å redusere kolesterolet?

Artisjokk

Oppdagelsen av at ekstrakt fra artisjokkblad reduserer forhøyet kolesterolnivå åpner for spennende perspektiver i forebygging og behandling av åreforkalkning og hjerte- og karsykdom.

Det var så tidlig som på 1930-tallet at forskere først oppdaget at artisjokkekstrakt hadde en gunstig effekt på plakk i arteriene (Tixier, 1939). Senere dyrestudier, der rotter ble gitt mat med mye fett, viste også at artisjokkekstrakt forhindret en økning i serumkolesterolnivåer og påvist arteriesklerotisk plakk (Samochowiec, 1959 og 1962).

I tillegg til funn i dyreforsøk (Samochowiec et al, 1971;. Frohlich og Ziegler, 1973; Wojcicki 1976; Lietti 1977 og 1978), viser en studie av Fintelmann i 1996 av 553 polikliniske pasienter en signifikant effekt av artisjokkekstrakt på fettmetabolisme. Forskerne fant en signifikant nedgang i både kolesterol og triglyserider i blodet, som bekreftet et funn gjort så tidlig som i 1930-årene.

Nyere forskning bekrefter disse tidligere funnene. Studien av Fintelmann viser en signifikant reduksjon i kolesterol og triglyseridnivåer på tross av den relativt korte varighet av undersøkelsen (6 uker). Gjennomsnittlig var det en 11,5% reduksjon i serumkolesterol fra 264 mg/dl til 234 mg/dl. Serum-triglyserider ble på lignende måte redusert fra 215 mg/dl til 188 mg/dl, som svarer til en reduksjon på 12,5%. Selv om dette var en åpen studie støttes dens reliabilitet av det forholdsvis store antall pasienter (302) og den meget høye grad av statistisk signifikans.

Artisjokkekstrakt kan virke gjennom indirekte hemming av enzymet HMGCoA-reduktase. Dette kan gjøre at en unngår problemer som er kjent for å oppstå med sterke direkte hemmere av HMGCoA-reduktase ved langvarig behandling. Den indirekte inhibering ble støttet av det faktum at artisjokkblad-ekstrakt effektivt blokkert insulin-avhengig stimulering av HMGCoA-reduktase uten å påvirke insulin generelt. HMGCoA-reduktase er et nøkkelenzym i kolesterolsyntesen, og HMGCoA-reduktaseinhibitorer generelt redusere totalt kolesterol, low-density lipoprotein kolesterol og triglyseridnivåer.

Artisjokk inneholde en forbindelse som kalles cynarin, som øker leverens produksjon av galle. Studier viser at ekstraktet også øker flyten av galle fra galleblæren. Galle spiller en nøkkelrolle i utskillelse av overflødig kolesterol fra kroppen. Artisjokk kosttilskudd er fri for bivirkninger, og kliniske erfaring viser at artisjokk er svært effektivt som et kolesterolreduserende middel.

Tradisjonelle healere foreskrevet artisjokkblad ved behandling av oppblåst fordøyelseskanal, dårlig leverfunksjon, og en rekke andre plager. Dens primære bruk har vært som en choleretisk (gallestimulerende) middel - et stoff som styrker leverfunksjonen ved å øke galleproduksjon. Artisjokkblad har også et hundre år gammel rykte som et vanndrivende middel.

Pågående forskning tyder på at artisjokk faktisk har medisinske egenskaper. Mest vesentlig synes å være den gunstige virkningen på leveren. I dyrestudier har flytende ekstrakter av røttene og bladene av artisjokk vist evne til å beskytte leveren, og muligens også hjelpe leverceller til å fornye seg. Selv om forskningen ikke kan konkludere ennå er forskere optimistiske. De ser at langvarig bruk av artisjokk for mennesker med fordøyelses og tarmproblemer faktisk har vært nyttig. Artisjokk kan også spille en rolle i å senke kolesterolet og på den måten bidra til å forebygge hjertesykdom.

Artisjokk er spesielt nyttig i å lindre gastrointestinale problemer som følge av en manglende evne til adekvat nedbryting av fettstoffer, et resultat av dårlig gallesekresjon. Fordi det stimulerer leveren til å produsere denne viktige magesaften, kan artisjokk bidra til å lindre urolig-magesymptomer som kvalme, oppblåsthet, magesmerter og oppkast. Artisjokkblad er også kjent for å lindre oppblåsthet.

Sekresjon av galle hjelper leveren til å regulere sin produksjon av kolesterol. På bakgrunn av artisjokk sin rolle i å øke galleproduksjonen, har forskere undersøkt om artisjokk senker kolesterolet. På tross av motstridende resultater har noen produsenter likevel lagt cynarin, artisjokkekstrakt, til deres kolesterolsenkende medisiner.

Hvitløk

Kolesterol er et hvitt voksaktig stoff som finnes i blodplasma og er avgjørende for livet. Altfor høyt kolesterolnivå kan imidlertid gi alvorlige helsemessige utslag på hjerte-karsystemer, med særlig risiko for åreforkalkning. For høyt kolesterolnivå kan være en indikator på økt risiko for hjerteinfarkt og/eller hjerneslag.

Hvitløk har i århundrer vært kjent for å være nyttig for hjertet, og har blitt brukt i urtemedisin ved alle slags helseproblemer. Hvitløk og kolesterolreduksjon er ofte nevnt sammen.
Moderne medisinsk vitenskap antyder en grunn til at hvitløk kan redusere kolesterolet: hvitløk er en dokumentert antioksidant. Denne egenskapen kan bidra til å forhindre LDLs fra å bli oksidert. På denne måten kan kolesterolansamlinger som tetter til arteriene muligens reduseres med hvitløk.

De siste tiårene har en rekke vitenskapelige studier blitt gjort for å teste påstandene om hvitløk og kolesterol. Disse studiene innebærer å måle kolesterol og triglyseridnivåer hos pasienter som tar hvitløk kosttilskudd, og sammenligne disse med en kontrollgruppe av pasienter som får placebo. Dessverre er ikke resultatene entydige. Noen studier har vist en reduksjon i kolesterolnivået og/eller nivå av low-density lipoprotein hos de som tar hvitløk. Andre medisinske studier har ikke vist noen signifikant forskjell mellom kolesterolnivåer mellom de som tar hvitløk og de som får placebo.

Hvitløk reduserer blodtrykket og kolesterolet og bidrar til å hindre blodpropp som utløser hjerteinfarkt. Hvitløk dreper bakteriene som forårsaker tuberkulose, matforgiftning, blæreinfeksjoner og sopp som forårsaker fotsopp og vaginal soppinfeksjon. I første verdenskrig ble hvitløk brukt for å forebygge og behandle dysenteri. Europeisk studier viser at hvitløk bidrar til å eliminere bly og andre tungmetaller i kroppen. Barn er spesielt utsatt for å senskader av dette ettersom det forstyrrer tenkning og forårsaker andre alvorlige helseproblemer.

De hjerte-beskyttende egenskapene som er forbundet med hvitløk tilskrives generelt de forskjellige svovelforbindelser som kan isoleres fra rå hvitløksfedd. Disse forbindelsene inkluderer alliin, allicin, S-allyl-cystein, S-metyl-cystein. Flere andre stoffer er også funnet i varierende konsentrasjoner i hvitløk, gressløk, purre, sjalottløk og løk, men den kjemiske sammensetningen kan variere betydelig avhengig av foredlingsmetoder. Den kjemiske forbindelsen som er ansvarlig for den skarpe lukten i hvitløk er allicin. Det er produsert fra alliin via virkningen av alliinase og antas å bidra til mange av helseeffektene forbundet med hvitløk kosttilskudd.

Hvis du har høyt LDL-kolesterolet, er hvitløk kosttilskudd spesielt viktig fordi LDL kolesterol oksidasjon forårsaker åreforkalkning og hvitløk hemmer spesielt LDL oksidasjon. Hvitløk bidrar også til å beskytte arteveggen mot oksidasjon, og via forskjellige mekanismer bidrar til å forhindre unormal blodplateaggregering (trombose). Dannelsen av arterielle blodpropper er den primære årsaken til de fleste tilfeller av hjerteinfarkt og slag.

Forskerne rapporterte i en studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition (1996, 64: 866-70) at daglig dosering på 7,2 gram Kyolic hvitløkpulver i 6 måneder ga en beskjeden reduksjon (på mellom 6,1 og 7%) i total kolesterol, sammenlignet med placebogruppen. Den mer farlig typen, low-density lipoprotein kolesterol, ble redusert med 4 til 4,6% i kyolic-gruppen.

Mer om dette på: http://www.health-cares.net/

Kurkumin:

Kurkumin, kjent som gurkemeie-rot, et gammelt krydder i ingefærfamilien. Også kjent for sin positive innvirkning på en rekke sykdommer, inkludert kolesterol-reduksjon. Samling av vitenskapelige bevis på kurkumins potensielle kolesterolsenkende evner finner en helt tilbake fra midten av 1980-tallet.

Flere studier har rapportert at kurkumin er gunstig for å senke LDL og heve HDL (det gode kolesterolet) og samtidig redusere lipid per-oksidasjon. Ti frivillige ble gitt 500 mg kurkumin i sju dager gjennom en kontrollert studie på Amala Cancer Research Centre i India. Etter syv dager ble det målt en 29% økning i det gode kolesterolet (HDL) og en reduksjon på 11,6% total kolesterol. Lipid per-oksidasjon ble også redusert med 33%. En annen studie publisert i Atherosclerosis i desember 1999 ved Avdeling for farmasi ved Universitetet i Granada rapporterte at kurkumin var effektivt for å hemme low-density lipoprotein oksidasjon og senke LDL kolesterol samt triglyserider. Ifølge den nyeste forskningen reduserer kurkumin kolesterolet ved å forstyrre intestinal kolesterol opptak, noe som øker omdanningen av kolesterol til gallesyrer, og øker utskillelsen av gallesyrer (International Journal of Vitamin Nutritional Research, 1991, 61: 364-69). En annen 2000 studie viser at "en daglig oral dosering av kurkuminekstrakt reduserer betydelig LDL og apo B (en risikofaktor for hjertesykdom) og økte HDL og apo A hos friske personer."

Den flyktige oljefraksjonen fra gurkemeie har vist seg å fremme signifikant anti-inflammatorisk aktivitet i forskjellige eksperimentelle modeller. Enda mer potent enn den flyktige oljen er den gule eller oransje pigmentet fra gurkemeie, som kalles kurkumin. Kurkumin er antatt å være det primære farmakologiske virkestoffet i gurkemeie. I tallrike studier har kurkumins anti-inflammatoriske virkning vist seg å være sammenlignbar med legemidlene hydrokortison og fenylbutazon samt anti-inflammatoriske midler så som Motrin. I motsetning til legemidler, som er forbundet med betydelige toksiske effekter (sårdannelse, redusert antall hvite blodlegemer, indre blødninger), produserer kurkumin ingen toksisitet.

Kurkumin kan være i stand til å hindre oksidasjon av kolesterol i kroppen. Siden oksidert kolesterol er skadelig for blodårene og bygger seg opp i plakk som kan føre til hjerteinfarkt eller slag, kan en ved å hindre oksidering av nytt kolesterol bidra til å redusere utvikling av åreforkalkning og diabetes hjertesykdom. I tillegg er gurkemeie en meget god kilde til vitamin B6, som er nødvendig for å hindre nivået av homocystein fra å bli for høyt. Homocystein er et mellomprodukt av en viktig celleprosess som kalles metylering, og er direkte skadelig for blodkar-veggene. Høye nivåer av homocystein er regnet som en betydelig risikofaktor for blodkarskader, aterosklerotisk plakk og hjertesykdommer. Mens et høyt inntak av vitamin B6 er forbundet med en redusert risiko for hjertesykdom.

Kurkumin gir også en ytterligere fordel ved potensielt å redusere risikoen for kardiovaskulær-relatert sykdom ettersom det hemmer blodplateaggregering og i betydelig grad reduserer nivået av lipid (LDL) per-oksydasjon. "Observasjon av kurkumin sin virkningsmekanisme viser at den blokkerer dannelsen av tromboksan A2, en formidler av blodplateaggregasjon, og dermed hemmer unormal blodproppdannelse. Kurkumin øker også en prostasyklin, en naturlig hemmer av blodplateaggregasjonen" (Arzneim. Forsch., 1986, 36: 715-17).

Grønn te

Grønn te har vist seg å senke "dårlige" LDL kolesterol og serum triglyseridnivåer. Den grønne teen har en kraftig antioksidant virkning ved å hemme oksidasjon av LDL-kolesterol i arteriene, som spiller en viktig rolle i dannelsen av åreforkalkning.

Grønn te inneholder flyktige oljer, vitaminer, mineraler og koffein, men de viktigste bestanddelene av interesse er polyfenoler, spesielt catechin kalt epigallocatechin gallate (EGCG). Polyfenoler er antatt å være ansvarlig for de fleste av den grønne teens roller når det gjelder helseeffekter.

Grønn te har vist seg å redusere totalkolesterolnivåer og gi en noe forbedre kolesterolprofil (lavere LDL "dårlige" kolesterol og økt HDL "gode" kolesterolet) i de fleste, men ikke alle, studier. Grønn te kan også fremme kardiovaskulær helse ved å gjøre blodplater i blodet mindre klissete.

Grønn te har også blitt vist å beskytte mot skadelig LDL («dårlig") kolesterol forårsaket av oksydering. Forbruket av grønn te øker antioksidantaktivitet i blodet, og begrenser oksidativ skade på LDL som kan fremme åreforkalkning. Mens befolkningsstudier har antydet at inntak av grønn te er forbundet med beskyttelse mot åreforkalkning, er resultatene fremdeles kun foreløpige.

De kolesterolsenkende (hypokolesterolemiske) effekter av grønn te (så vel som svart te) har blitt bekreftet av epidemiologiske studier på både dyr og mennesker. Høyt forbruk av grønn te (av mennesker), særlig mer enn 10 kopper om dagen, ble funnet å være assosiert med økt HDL og lavere LDL og VLDL-kolesterol, samt med forskjellige biomarkører som indikerer bedre leverhelse. Lavere nivåer av lipid peroksider i leveren ved bruk av grønn te tilskudd er underbygget av solid dokumentasjon.

Grønn te har også vist seg å øke nivåer av HDL, det gode kolesterol som bidrar til å fjerne aterosklerotisk plakk fra arterieveggene. Grønn te er en naturlig ACE-hemmer. Dette er en ekstra fordel for de med høyt kolesterol og blodtrykk. Publiserte studier viser senket blodtrykket hos dyr og mennesker ved bruk av grønn te ekstrakt. Vi anbefaler en kapsel (350 mg) av grønn te 95% ekstrakt daglig, eller drikker en til ti kopper grønn eller svart te om dagen.

Fiskeolje

Fiskeolje har vist seg å redusere høye nivåer av triglyserider med et gjennomsnitt på 35%. Fiskeolje synes ikke å redusere kolesterolet i den utstrekning, men gir fordeler når den inntas som en del av en helhetlig behandling.

Undersøkelser publisert i American Journal of Clinical Nutrition i 1997 studerte effekten av n-3-fettsyrer på serum lipid og lipoprotein-konsentrasjoner i sju arter av forsøksdyr. N-3 fettsyrer gav konsekvent lavere nivå av serum triglyserider hos mennesker, men ikke i de fleste dyr. Disse forskjellene mellom dyr og mennesker begrunnes med underliggende arts-forskjeller i lipoprotein metabolismen.

Vitenskapelige studier har vist at alfa-linolensyre (fra linfrø eller perilla-olje) reduserer forekomsten av åreforkalkning, hjerneslag og andregangs hjerteinfarkt. En studie viste en 70% reduksjon i andregangs hjerteinfarkt hos de som bruker denne type fettsyre. I tillegg undertrykker perilla-olje blodplateaktiverende faktor (PAF), en viktig årsak til arterielle blodpropper som forårsaker hjerteinfarkt og slag. Perilla-olje viste også 50% redusert PAF hos rotter, sammenlignet med av saflorolje/fargetistel (safflower oil)

Fiske-olje og hvitløk er en gunstig kombinasjon: Førti deltakere, alle med kolesterol over 200 mg/dL deltok i en enkelt-blind, placebo-kontrollert overkrysningsstudie for å evaluere både fiskeolje og hvitløkekstrakt brukt i kombinasjon (synergiregime). Hver pasient mottok 1800 mg fiskeolje i tillegg til 1200 mg hvitløk i 1 måned. Deretter ble gruppen gjort om til placebo for en måned. Denne undersøkelsen fant en 11% reduksjon i kolesterol, en 34% reduksjon i triglyserider, og en 10% reduksjon i LDL-nivåer, så vel som en 19% reduksjon i HDL risiko. Selv om det ikke er vesentlig, var det en tendens mot økning av HDL. Legene konkluderte med å foreslå dette som anabefalt behandling.

Disse resultatene tyder på at i tillegg til de kjente antikoagulerende og antioksidantegenskapene i både fiskeolje og hvitløk, fører kombinasjonen også til gunstige endringer i lipid underfraksjonene i løpet av en måned. Triglyserider påvirkes i størst grad. Den kolesterolsenkende effekten og forbedring i lipid /HDL risikoforhold tilsier at disse kombinasjonene kan ha anti-aterosklerotiske egenskaper og kan beskytte mot utvikling av koronarsykdom.

Selv om fiskeolje ser ut til å være gunstig for kolesterolreduksjon, er det et gjenværende problem: Fisk og linfrøolje, tradisjonelle kilder til omega-3 fettsyrer, kan forårsake gastrointestinale bivirkninger og urolig mage. De gode nyheter i denne forbindelse er en ny kilde til essensielle fettsyrer: Perilla-olje viser seg å gi betydelig helsemessige effekter uten uønskede gastrointestinale bivirkninger. For å redusere risiko for kardiovaskulære sykdommer anbefales 6000 mg perilla olje om dagen.

Vitamin E

Å si at vitamin E er svært viktig for helsen vår er ikke å overdrive: Vitaminet virker beskyttende mot ca. 80 sykdommer. Vitamin E kan bidra til å hemme og forsinke utviklingen av LDL oksidasjon, utviklingen av hjerte-relaterte sykdommer, og muligens forsinke aldringen. Vitamin E har evnen til å stabilisere frie radikaler. Frie radikaler er ustabile oksygenmolekyler som kan bryte ned og ødelegge celler, mye på samme måte som oksygen fører til rust på jern. Delvis som følge av øket LDL-kolesterol-oksidasjon, resulterer frie radikaler i økt plakk innskudd inne i blodårene og begrenset blodstrøm, noe som gjør dem svært farlige på innsiden av arteriene.

Økt blodcelle-adhesjon i humane endotelceller (ECs) fra aortaveggene og arterier er en av forløperne for utviklingen av aterogenese. Forskning fra 1997 i Journal of tromboser and Vascular Biology (USA), tyder på at vitamin E har en "hemmende effekt" på LDL-indusert produksjon av adhesjonsmolekyler og adhesjon av blodceller til ECs via antioksidant funksjon og/eller dens direkte regulerende effekt på celle-adhesjon og arteriosklerose.

Eldre kan ha ekstra nytte av vitamin E tilskudd. Tilskudd av 100 IE vitamin E til eldre har blitt rapportert som gunstig når det gjelder å senke hastigheten på oksidasjonen av LDL, og å bremse utviklingen av åreforkalkning (Atherosclerosis, [september 1997, 133 2]: 255-63).

Røykere kan ha nytte av langvarig bruk av vitamin E tilskudd, ettersom det har blitt rapportert å forbedre endotel-avhengig avslapping i blodkar hos røykere med hyperkolesterolemi, røykere som er preget av økte nivåer av auto-antistoffer mot oksidert LDL. Disse funnene tyder på en reell effekten av vitamin E for personer med økt eksponering for oksidert LDL, som i dette tilfellet røykere.

Soya

FDA har godkjent soya som en metode for å redusere risikoen for koronar hjertesykdom. Soya har vært en fast del av kostholdet i Sørøst-Asia i nesten 5000 år, og er assosiert med en reduksjon i utbredelsen av hjerte- og karsykdommer, og visse typer kreft. Forskningen viser nå at plantebaserte stoffer i soya er den ansvarlige virkningsmekanismen.

Kosthold rikt på soyaprotein kan beskytte mot utvikling av åreforkalkning. Virkningsmekanismer i soyaprotein inkluderer kolesterolsenking, hemming av LDL oksidasjon, beskyttelse mot utvikling av åreforkalkning, og reduksjon i risikoen for blodpropp. De aktive bestanddeler i soya som er ansvarlige for disse egenskapene er isoflavoner som genistein, daidzein, og glycitein. I en studie utført for å finne ut om soya isoflavoner ville beskytte mot åreforkalkning i mus, ble det rapportert at mus som ble foret med soyadiett hadde en i gjennomsnitt 30% lavere kolesterol.

Redusere mettet fett er den viktigste kostholdsendringen du kan gjøre for å kutte kolesterolet. Brukt som erstatning for kjøtt og ost, kan soyamatvarer hjelpe hjertet ved å redusere mengden mettet fett som du spiser.

Hvorfor er mettet fett dårlig for hjertet ditt? Leveren bruker mettet fett å lage kolesterol, så spise mat med for mye mettet fett kan øke kolesterolnivået, spesielt low-density lipoproteiner (LDL) - det dårlige kolesterolet. Mettet fett finnes vanligvis i animalske produkter som melk, fløte, smør og ost, og kjøtt, som biff, lam og svin. Det er noe plantebasert mettet fett du bør unngå for, særlig palmekjerneolje, kokosolje, og vegetabilsk fett. Utover å erstatte mettet fett, tyder forskning på at forbindelsene i soyamatvarer som kalles isoflavoner også kan arbeide for å redusere LDL kolesterol.

Soyaprodukter er med på å regulere kolesterolnivået fordi: Soya er kolesterol-fritt, soyaproteiner redusere kolesterolnivået, det meste av fettet i soyaprodukter er flerumettet, soya-isoflavoner forebygger åreforkalkning, inneholder soyaløselig fiber som reduserer mengden kolesterol som sirkulerer i blodet. Det er kjent at i land hvor tradisjonelle soyaprodukter forbrukes daglig, er forekomsten av hjerte- og karsykdommer lav. Det er noen undersøkelser som tyder på at soyamatvarer kan bidra til å forebygge hjertesykdom ved å redusere total kolesterol, LDL-kolesterol, blodtrykk og muligens forhindre oppbygging av plakk i arteriene (åreforkalkning). Før fylte 60 år har menn flere problemer enn kvinner med kolesterolnivået. Etter overgangsalderen, når produksjonen av naturlige østrogen synker, vil kolesterolnivåer hos kvinner gå opp, og kvinnene blir mer utsatt for hjerteinfarkt. Soya isoflavoner har en svak østrogenaktivitet som er stor nok til å bidra til å redusere kolesterolnivået.

Postmenopausale kvinner kan også ha nytte av inntak av soyaprotein, og det er antatt å være gunstig mot sykdommer og risikofaktorer (kolesterol) i forbindelse med hjerte-og karsykdommer. (1998 utgave av American Journal of Clinical Nutrition).