I en studie, beskrevet i tidsskriftet Cancer antydes det at mariatistel kan bidra til å redusere leverskader forårsaket av cellegiftbehandling.

Forskere bemerket at cellegift ofte forårsaker betennelse i leveren, noe som gjør det nødvendig å senke dosen eller utsette behandlingen til betennelsen avtar. De bemerket at slike avbrudd i terapi kan gjøre behandlingen mindre effektiv.

«Vi fant at mariatistel reduserte betennelser mer effektivt sammenlignet med placebo, sier forskningsleder Dr. Kara Kelly, fra New York-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center’s Herbert Irving Comprehensive Cancer Center i New York City. Hun la til at: «Hvis disse resultatene blir bekreftet, kan mariatistel gjøre at vi kan behandle leverbetennelse eller hindre at det forekommer, noe som vil føre til bedre kvalitet på cellegiftbehandling.»

I studien var det 50 barn som skulle gjennomgå cellegiftbehandling for akutt lymfatisk leukemi. Kelly’s team fordelte disse inn i to grupper som skulle få enten mariatistel eller placebo i 28 dager. Alle barna hadde leverbetennelse ved starten av studien. 28 dager dager senere hadde barna som hadde fått mariatistel forbedret leverenzymer, sammenlignet med barna som fikk et placebo, sier forskerne.

Kelly’s team fant at mariatistel-gruppen hadde signifikant lavere nivåer av særlig ett enzym, ASAT, og en trend mot lavere nivå av et annet enzym kalt ALT.

I tillegg viste mariatistel seg å hjelpe pasientene til å tolerere høyere doser av cellegift. For seksti-én prosent av barna som fikk mariatistel var det nødvendig med dosereduksjon, sammenlignet med 72% av barna som fikk placebo, men forskjellen er ikke signifikant, bemerket forskerne. Relaterte laboratorie-eksperimenter viste at urten ikke reduserer effekten av cellegiftbehandling.

Kelly mener mariatistel kan redusere leverbetennelse også for pasienter med andre krefttyper som tar andre typer cellegift. Videre forskning er nødvendig for å bestemme passende dose og varighet av mariatistel-terapi. Hennes team håper også å vurdere urtens evne til å hindre cellegift-indusert leverbetennelse.

Cancer, publisert online før trykking.

Mariatistel frøekstrakt i kapsler og flytende tinktur i nettbutikken