Boswellia - Hvorfor er det effektivt mot leddgikt? 

Leddgikt er en smertefull tilstand/sykdom preget av betennelse, smerte og stivhet i kroppens bevegelige ledd. Tilstanden kan bekjempes med riktig medisinering, sunt kosthold og regelmessig mosjon.

Konvensjonelt er NSAID og DMARDs de foretrukne medisinske behandlingsvalgene ved denne sykdommen, men noen alternative behandlingsalternativer er også tilgjengelige. En av slike alternative medisiner er Boswellia! Planteekstrakt av Boswellia har vært kjent for å være svært effektivt i behandling av symptomene på leddgikt.

Boswellia er et tre som vokser i tørre og fjellrike regioner i Nord-Afrika, Midtøsten og India. Det er kjent i folkemedisinene for dets antiinflammatoriske egenskaper. Det er omtrent 25 kjente arter av Boswellia. Ut av disse er Boswellia serrata kjent for sine medisinske egenskaper.

Boswellia har vært kjent for å ha antiinflammatoriske evner. På grunn av dette har den blitt testet for en rekke inflammatoriske tilstander som slitasjegikt, revmatoid artritt, bursitt og senititt. I nyere tid har en rekke forskningsstudier også trukket frem betydningen av Boswellia-ekstrakt i behandlingen av leddgikt. En har sett helbredende effekter hos pasienter med astma og inflammatorisk tarmsykdom. Boswellia har også blitt studert i forhold til behandlinger av sjeldne sykdommer som kollagenøs kolitt (inflammatorisk sykdom i kolon) og ondartet gliom (en type hjernesvulst). Videre forskning vil kunne finne ut om Boswellia kan virke ved andre sykdommer også.

De medisinske egenskapene til Boswellia er lokalisert i harpiksen. Planteharpiksen har monoterpener, di- og tri-terpener, tetracyklisk triterpeninsyre og fire store pentacykliske triterpenesyrer. Disse inkluderer beta-boswellinsyre, acetyl-beta-boswellinsyre, acetyl-11-keti-beta-boswellinsyre og 11-keto-beto-boswellinsyre.

Studier utført på dyremodeller viser at disse boswellinsyrene hemmer syntesen av pro-inflammatoriske enzymer som 5-Lipoxygenase. 3-O-acetyl-11-keto-beta-boswellinsyre (AKBA) er faktisk den mest potente inhibitoren av 5-lipoksygenase. Men spørsmålet som oppstår er hvorfor er 5-lipoxygenase signifikant i denne aktiviteten?

Vel, denne forbindelsen, 5-Lipoxygenase, er ansvarlig for å utløse en kaskade av responser hos mennesker. Disse inkluderer støtte for produksjon av frie radikaler, kalsiumdislokasjon, migrasjon av betennelsesfremkallende celler til området for betennelse og celleadhesjon. Som et resultat blir inflammatoriske responser utløst i kroppen. Aktivering av 5-lipoksygenase blokkeres og muliggjør reduksjon i smerte og hevelse blant pasienter med leddgikt.

I nyere tid forsøker en ved forskning å studere rollen som Boswellia-ekstrakt har ved behandling av pasienter med leddgikt. Studier utført på pasienter med slitasjegikt og revmatoid artritt viser svært oppmuntrende resultater. For eksempel; Under en studie utført av et team av forskere i 2003 ble effekten, toleransen og sikkerheten til Boswellia serrata ekstraktbehandling testet hos pasienter med slitasjegikt.

Det var en randomisert, dobbeltblind undersøkelse som rekrutterte 30 pasienter som lider av knokkelsvikt. Disse pasientene ble randomisert i grupper hvor en gruppe ble gitt Boswellia ekstrakt mens den andre fikk placebo-medisinering i 8-ukers sammenhengende. Etter denne tiden ble behandlingsregimet av de to gruppene byttet og fortsatte i ytterligere 8 uker. Symptomene på sykdommen hos pasientene ble nøye overvåket gjennom hele studien.

Endelig ble det funnet at pasienter som fikk Boswellia serrata ekstrakt som en behandling, rapporterte en reduksjon av knesmerter og hovenhet. Igjen økte antall knebøyningen og gangavstanden betydelig for disse pasientene sammenlignet med placebogruppen. Disse resultatene bekreftet effekten av Boswellia-ekstrakt ved behandling av symptomer på leddgikt.

Med disse resultatene i tankene, utarbeidet Dr. SP Raychaudhuri, MD, av University of California Davis Medical Center, et spesialisert kosttilskudd fra Boswellia-ekstrakt kalt 5-loksin.

Han testet effektiviteten av 5-loksin gjennom en dobbeltblind, placebokontrollert studie utført på 75 pasienter med mild til moderat slitasjegikt. I løpet av denne studien ble studieobjektene (dvs. pasienter) delt inn i tre grupper på 25 pasienter hver. Hver gruppe mottok en dosering på henholdsvis 100 mg/dag, 125 mg/dag av beriket ekstrakt og placebomedisin for en periode på 90 dager.

I løpet av denne tiden ble smerten, fysisk aktivitet og synovial væskeprofil av pasientene overvåket med jevne mellomrom. På slutten av studien ble det vist at begge dosene 5-Loxin bidrar til å lindre symptomene på smerte og ubehag hos pasienter med en signifikant score i forhold til resultatene for placebo.

Bedre resultater ble oppnådd ved høyere doser 5-loxin. Dette viser således at slike berikede urteekstrakter fra Boswellia i fremtiden kan brukes som konvensjonell terapi for leddgikt.

Faktisk rapporterer enkelte upubliserte rapporter at Boswellia ekstrakt kan bidra til å bekjempe symptomene på revmatoid artritt også. To placebokontrollerte studier som brukte 81 pasienter med reumatoid artritt, rapporterte om reduksjon av smerte og hevelse i de berørte områdene etter administrering av orale doser i et tidsrom på 3 måneder.

En annen sammenlignende rapport viste at Boswelliaekstrakt-terapi viser symptomatiske forbedringer hos pasienter med revmatoid artritt sammenlignet med gullterapi. Resultatene av denne studien ble imidlertid funnet å være sketchy på grunn av mangel på detaljer. Dermed må det utføres ytterligere forskning for å få bekreftede resultater på dette området.

Likevel kan den antiinflammatoriske effekten av Boswellia hos pasienter med leddgikt ikke forkastes som en helhet. Faktisk er de kjent for å være mye mer effektive enn konvensjonell bruk av NSAIDs på grunn av dets evne til å beskytte mot leddskader.

NSAIDs er kjent for å forstyrre glykosaminoglykansyntese som igjen fører til akselerert utvikling av leddskade hos pasienter. Boswellinsyre reduserer tvert imot nedbrytning av glykosaminoglykan i betydelig grad og beskytter derved mot leddskader. Urteekstrakter av Boswellia kan derfor anbefales til pasienter med leddgikt.

Boswellia - Hvordan kan det tas?

Både oral og lokal bruk av Boswellia-ekstrakt har blitt rapportert hos artrose-pasienter. Oralt kan det inntas i form av barkavkok. Ellers er forskjellige kapsler eller tabletter tilgjengelige på markedet, med boswellinsyre som hovedbestanddel. Som sådan er det ingen bestemt anbefalt dose for disse naturmedisinene.

All vår kunnskap i denne forbindelse kommer fra gamle medisinske skrifter og folklore. Dermed er de optimale nivåene av ekstraktet som kan være trygge, men effektive for å behandle leddgikt, ukjente. Mengden av boswellinsyre varierer fra ett produkt til et annet, og derfor anbefales gjerne bruk i samråd med lege eller kvalifisert behandler.

Boswellia Dosering

Det er ingen bestemt anbefalt dosering eller mengde Boswellia ekstrakt som er kjent for å være effektiv i behandling av leddgikt. Det vi vet fra de hittil utførte studiene er standardområdet for dette ekstraktet som viser positive resultater blant pasientene. En typisk dose av Boswellia varierer således mellom 300 og 400 mg når den inneholder 37,5% boswellinsyre.

Denne dosen må tas to eller tre ganger daglig i en periode på 8-12 uker. Urtemedisiner tar litt tid å virke optimalt. Derfor anbefales pasientene å fortsette bruken av Boswellia ekstrakt kapsler i minst 8 uker for å kjenne etter forbedringer i sykdommen.

Hvis Boswellia brukes i form av salve, skal ekstraktet/kremen påføres etter hver 4-6 time om dagen. Bruken må fortsette til smerten minker.

Forholdsregler ved bruk av Boswellia

Bivirkninger på grunn av bruk av Boswellia-ekstrakt er ganske sjeldne, men de kan inkludere hudutslett, diaré eller kvalme. Det kan også forårsake allergi eller gastrointestinale problemer. Personer med immunforstyrrelser må ikke forbruke slike medisiner uten forutgående konsultasjon med sin lege da de kan føre til komplikasjoner.

Effektene av Boswellia-ekstrakt på barn, gravide og ammende mødre er ikke klart kjent. Derfor må de unngå å ta orale doser av disse ekstraktene.

Sammendrag

Gikt kan forårsake alvorlig deformitet hos pasienter hvis de ikke behandles. Det hindrer pasientene i å utføre normale daglige aktiviteter og forårsaker smerte og ubehag for pasientene. Men med riktig behandling og omsorg kan man leve et normalt liv.

Harpiks fra Boswellia har lenge vært kjent for sine anti-artrose egenskaper. Studier viser at dette kan bidra til å redusere smerte og hevelse i de berørte leddene hos pasientene med leddgikt. Påføring av boswellia-ekstrakt på huden kan også vise seg å være gunstig.

Boswellia har ingen alvorlige bivirkninger hos mennesker og kan dermed brukes uten for mange forhåndsregler. Med riktig dokumentasjon på bruk og behandling kan boswellia til og med være en del av den konvensjonelle medisinen for leddgikt.

Teksten er basert på artikkel fra naturalarthritistreatments.net