Tilskudd av karotenoidene lutein og zeaxanthin kan øke netthinnens helsemessige tilstand, og være nyttig for personer med tilsynelatende friske øyne, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet «Optometry and Vision Science».

Forskerne rapporterte at de menneskelige maculapigmentene (MP) lutein og zeaxanthin, som oftest er knyttet til beskyttelse mot aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), ble funnet å redusere skadelige virkninger av blending på en gruppe testpersoner med normalt syn. Studien er et bidrag til en stadig økende mengde vitenskapelig dokumentasjon for rollen lutein og zeaxanthin spiller for øyets helse.

James Stringham og Billy Hammond fra «Vision Science Laboratory» ved «University of Georgia», Athen, rekrutterte 40 friske personer med en gjennomsnittsalder på 23,9 og lot dem ta daglig tilskudd av lutein (10 mg) og zeaxanthin (2 mg) i seks måneder . Forskerne så på effekten av gjenskinn (skjær i øynene) som oppleves i mange dagligdagse situasjoner, fra å være utendørs på lyse, solfylte dager, til lange perioder foran dataskjermer, og nattlig eksponering av en intens lysstråle mot øynene.

Stringham og Hammond rapporterte at maculapigmentets optiske tetthet (MPOD) i øynene hadde økt fra en gjennomsnittlig verdi på 0,41 ved begynnelsen av studien, til 0,57 etter seks måneder med kosttilskudd. MPOD er et mål på øyets evne til å filtrere kort-bølge lys. Da forsøkspersonene ble testet gjennom deres prestasjoner på visuelle oppgaver etter blending, var tilskudd av lutein og zeaxanthin funnet å redusere skadelige effekter av eksponering.

«Fire til seks måneder med 12 mg daglig lutein og zeaxanthin-tilskudd gir en signifikant økning av MPOD og forbedrer visuell ytelsen ved blending for de fleste forsøkspersonene», konkluderte forskerne. «Hvis macula pigment (MP) forbedrer enkelte aspekter ved synet, som en direkte funksjon av økninger i MP, kan tilskudd av lutein og zeaxanthin faktisk være en lindrende medisin.» De konkluderte at: «På grunn av at mange eldre ADM får funksjonssvekkelse som følge av blending, vil videre studier av hvorvidt lutein og zeaxanthin-tilskudd kan redusere disse problemene være berettiget.»

Optometry and Vision Science 85(2):82-88, 2008