Magnesiumklorid har vist seg å føre med seg en rekke helsemessige gevinster. Mineralet beroliger nervene, fremmer fordøyelsen, gir sterkere immunforsvar og bedre helse.

Krystallene fra Magnesiumklorid lages av sjøvann. Hver for seg har både magnesium og klorid betydning for at vi holder oss friske. Klorid kombineres med hydrogen i magen for å produsere hydrokloridsyre. Hydrokloridsyre er et kraftig fordøyelsesenzym som sørger for nedbryting av proteiner og å stimulere enzymene som fordøyer stivelse. Mengden av dette enzymet avtar ved økende alder. Bruk av andre former for magnesium har mindre virkning ettersom de først må omdannes til klorider.

I en forskningsstudie der mer enn 200 pasienter deltok, ble magnesiumklorid brukt som en mulig hjelp for å bekjempe søvnløshet. Resultatet her var at søvnen ble indusert raskt, forble uforstyrret, og trøtthet ved oppvåkning forsvant hos 99% av pasientene. En annen fordel var at også angst og spenninger avtok i løpet av dagen. (W.Davis and F.Ziady, The Role of Magnesium in Sleep, Montreal Symposium).