Blåbær er brukt i folkemedisinen som antioksidant for å øke kroppens motstandskraft.

Blåbær er en rik kilde for anthocyaner. Disse har sterk antioksiderende virkning og menes å hemme dannelsen av frie radikaler i kroppen.

Forskning på 60-tallet bekrefter at stoffer i blåbær bedrer netthinnens funksjon slik at vi ser bedre i dårlig lys. For tiden pågår det forskning om hvorvidt blåbær kan forsinke Alzheimers sykdom og andre aldringsprosesser i hjernen. Rapporter fra dyreforsøk tyder på at blåbær har slike egenskaper.

Nyere forskning konkluderer med at stoffer i blåbær har evne til å reduserer nivåene av det farlige kolesterolet i kroppen. En kan ennå ikke si noe om hvor mye blåbær som må spises for å oppnå denne effekten.

Annen forskning tyder på at blåbær også kan redusere risikoen for kreft og gi bedre hukommelse.