En analyse av flere kliniske studier viser at standardiser dvergpalmeekstrakt (Saw Palmetto) kan føre til suksess i behandling av forstørret prostata (benign prostatahyperplasi, BPH). BPH reduserer vanligvis uringjennomstrømningen og øker nattlig vannlating hos menn.

Forskere så på resultater av 14 randomiserte kliniske forsøk og tre åpen-label studier, som involverte 4280 pasienter. Forsøkene var av ulik størrelse (22-1100 pasienter) og forskjellige varighet (21-720 dager). Maks uringjennomstrømming og nattlig vannlating var de to vanligste variablene.

Mens de analysere studiene bemerket forskere at standardisert dvergpalme var assosiert med en reduksjon i resultatene på «International Prostata Symptom Score» (IPSS). Pasienter viste en økning i maks uringjennomstrømning og en reduksjon i antall nattlige toalettbesøk.

Forskere konkluderte med at standardiserte dvergpalmeekstrakt viste «en betydelig forbedring i maks uringjennomstrømning, mindre toalettbesøk om natten i forhold til placebo, og en fem-poengs reduksjon i IPSS -score,» hos menn med BPH.

British Journal of Urology International 93(6):751-756, 2004