Et nyere studie indikerer at betakaroten er knyttet til lavere dødelighet hos eldre. Studien er gjort av ett forskningsteam som undersøkte sammenhengen mellom plasma karoten og dødelighet blant 1168 eldre kvinner og menn fra ulike europeiske befolkningsgrupper. Individene ble fulgt i en 10 års periode, og innsamlede data viste at høyt karoteninntak var forbundet med lavere risiko for å dø av kreft.

Enkelte av dødsfallene var relatert til hjerte og karsykdom. For disse var effekten imidlertid kun til stede hos individer som hadde en kroppsmasseindeks på under 25.

Resultatene fra denne studien samsvarer ikke med tidligere funn som viser at betakaroten øker risikoen for kreft hos røykere. En mulig forklaring på dette kan være at betakaroten gir en antioksidant effekt når det tas sammen med andre antioksidanter.

Konklusjonen fra denne nye studien er at høyt plasmakonsentrasjon av karoten er forbundet med lavere dødelighet generelt og lavere dødelighet av kreft hos eldre. For dødsfall relatert til hjerte-og kar problem var denne forbindelsen begrenset til eldre med en kroppsmasseindeks mindre enn 25.

The American Journal of Clinical Nutrition 82(4):879-886, 2005