Daglig inntak av konjugert linolsyre (CLA) kan redusere kroppsfettmasse og total kroppsvekt hos ikke bare friske, men også overvektige og fete barn, viser en ny studie.

CLA-tilskudd i sju måneder ble funnet å redusere kroppsfettmasse med 0,5 prosent og den totale kroppsvekten med 0,1 prosent, sammenlignet med økning på 1,3 og 0,4 prosent i placebogruppen, ifølge funn fra en randomisert, dobbelt-blind, placebo -kontrollert studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition.

Selv om mange tidligere studier har rapportert de potensielle fordelene ved CLA for vektkontroll, sies denne nye studien å være den første i sitt slag til å rapportere om kroppsfettreduksjons-effekter av CLA i forhold til overvekt og fedme hos barn.

Forskere, under ledelse av Dale Schoeller fra University of Wisconsin rekrutterte 53 prepubertale barn mellom seks og 10 år og randomiserte dem i to grupper som fikk enten CLA (tre gram per dag) eller placebo i sjokolademelk gjennom en periode på syv måneder.

Ved slutten av studien bemerket forskerne at barn i CLA-gruppen hadde lavere økning i BMI eller 0,5 kg/m2, sammenlignet med placebo-gruppen, som hadde en gjennomsnittlig BMI-økning på 1,1 kg/m2. CLA-gruppen hadde i tillegg fordelaktige endringer i kroppsfett og kroppsvekt. Schoeller og hans medarbeidere bemerket videre at abdominal kroppsfett også var blitt mindre i CLA-gruppen enn i placebogruppen.

På den annen side ble HDL kolesterolnivået redusert mer som følge av CLA tilskudd, og beinmineral-tettheten ble også lavere.

Forskerne konkluderte at: «Langvarig undersøkelse av sikkerhet og effekt av CLA-tilskudd hos barn anbefales.»

American Journal of Clinical Nutrition Publisert online april 2010 før trykking.