En gjennomgang av forskning viser at peppermynteolje og fiber er effektive for behandling av irritabel tarm syndrom (IBS).

Irritabel tarm-syndrom er en funksjonell gastrointestinal lidelse som kjennetegnes av magesmerter eller ubehag, og er ledsaget av endring i tarmfunksjonen. Sykdommen rammer fra 5% til 20% av befolkningen.
Ifølge forskeren Alexander C. Ford, M.D. viser analysen at disse remediene, samt noen krampestillende legemidler som ikke lenger er allment foreskrevet, fungerer bra.

Nyere medisiner som det en gang var knyttet store forventninger til i behandling av IBS har stort sett vist seg skuffende, enten fordi alvorlige bivirkninger dukket opp, eller at de ikke var særlig effektive. «De fleste av behandlingene vi undersøkte er ikke lenger i klinisk bruk,» sa Dr. Ford. Men de virker, de er billige, og de er langt mindre giftige enn noen av de nyere legemidlene.»

Ford og hans kolleger sammenfattet resultatene fra 12 studier som sammenligner fiber med placebo eller ingen behandling, 22 studier som sammenlikner ulike krampestillende legemidler i forhold til placebo, og fire studier som undersøker behandling med peppermynteolje. Selv om det var færre peppermynteolje- studiene var forsøkene godt utformet og viste at peppermynteolje var effektivt.

Basert på de sammenfattede data beregnet forskerne at 2 av 5 pasienter ville få betydelige lindring av symptomer ved behandling med peppermynteolje, sammenlignet med én av fem pasienter som tar krampestillende, og en av 11 pasienter som tar fiber. Peppermynteolje er solgt i kapsler, og deltagerne på undersøkelsen tok ca 200 mg, to eller tre ganger om dagen.

Uoppløselig kli-baserte fibre var ikke så veldig effektivt, men behandling med psyllium-baserte fiber var virkningsfulle. Da psyllium behandling ble vurdert på egen hånd hadde en av seks pasienter signifikant bedring i symptomer.

Ford og hans medarbeidere konkluderte med at psyllium-fiber terapi er en godt første-linje behandling for forstoppelse-dominert IBS, mens Peppermynteolje er et godt valg for diaré-dominert IBS.

BMJ Publisert online før publisering.

Peppermint oil combination

Mint og Dill