Om Urtesenteret

 25. januar, 2017 

Effekt av arginin og lysin ved angstlidelse

Aminosyren L-arginin spiller en rolle i en rekke viktige biologiske prosesser, inkludert celledelingen, sårheling, immunforsvar og utrensing av avfallsstoffer. Den finnes naturlig i en rekke matvarer, som for eksempel meieriprodukter, kjøtt og fjærkre. Kroppen bruker arginin for å produsere nitrogenoksid, en kjemisk forbindelse som har en avslappende virkning på blodårene. Selv om kroppens behov for arginin vanligvis dekkes gjennom kosten, kan visse sykdommer gjøre at lageret av arginin tømmes raskere. Noe som gjør at tilskudd kan være en gunstig løsning for å hindre at en får for lite av aminosyren.

Noen undersøkelser har vist at L-arginin, særlig i kombinasjon med lysin, som er en annen viktig aminosyre, kan ha en gunstig innvirkning på symptomer på angst. Angst er en normal menneskelig reaksjon på en stressende, eller fryktfremkallende situasjonen, og ikke alle som opplever angst utvikler en angstlidelse. Angstlidelser er preget av vedvarende symptomer som oppstår uten en lett identifiserbar årsak. Vanlige symptomer på angstlidelser kan være overdreven bekymring og frykt, irritabilitet, søvnforstyrrelser, spenning, kroppslige smerter og endret appetitt.

En forskningsstudie viser at kun en uke med tilskudd av lysin i kombinasjon med arginin reduserte angstnivåer betydelig. Deltakerne i undersøkelsen hadde ikke nødvendigvis aminosyremangel, men hadde lavt inntak av aminosyrene. De var en blanding av personer som opplevde kronisk stress-indusert angst og de som opplevde kronisk trekkangst. Resultatene viste at begge typer deltakere oppnådde reduserte nivåer av stress. Funnene kan tyde på at aminosyren er effektiv til å senke nivåene av angst fremkalt av stressende situasjon, og redusere trekkangst som kan være forårsaket av dypere og mer kompliserte årsaker.

 12. januar, 2017 

Naturlig kolesterolsenkende kosttilskudd for å redusere høyt kolesterol uten legemidler eller deres bivirkninger

Høyt kolesterolnivå kan føre til helseproblemer som høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og slag. Dersom du er opptatt av å redusere høye kolesterolverdier, men nølende til å bruke reseptbelagte midler, gjerne på grunn av spørsmål om bivirkninger som følger med denne type medisin, kan naturlig kolesterolsenkende kosttilskudd være noe for deg.

Naturlige alternativer er både sikkert og forholdsvis effektivt når det gjelder å begrense problemer med høyt kolesterol. Selv folk med svært høye kolesterolnivåer (250-300) vil kunne senke kolesterolet sitt til trygge nivåer ved hjelp av naturlige løsninger.

Er kolesterolsenkende kosttilskudd rett for deg?

Kosttilskudd er ikke en erstatning for riktig medisinsk behandling. Likevel anbefaler mange terapeuter og behandlere å forsøke naturlige alternativer i første omgang, før en vurderer andre typer medisiner/reseptbelagte legemidler. Hvorvidt kolesterolsenkende kosttilskudd er riktig for deg, avhenger av din generelle helsetilstand, medisinske historie og ditt nåværende kolesterolnivå. For flere med et høyt kolesterol vil naturlige metoder kunne være et godt alternativ som det kan være verdt å prøve ut.

Kosttilskudd som har vist seg å være effektive når det gjelder å senke høyt kolesterol er: artisjokk, hviløk, kurkumin, grønn te, omega-3, vitamin-e og soya. Listen er basert på resultater fra forskning og utprøving, bl.a. i USA:.