Om Urtesenteret

 5. oktober, 2015 

Flere studier viser at gurkemeie og særlig curcumin kan bidra til å forhindre eller behandle et bredt spekter av sykdomstilstander. I en nylig artikkelgjennomgang sies det at antioksidantegenskapene i curcumin kan spille en sentral rolle i forebygging og behandling av kroniske betennelsessykdommer.

Curcumin har kraftige antioksidantegenskaper som beskytter organer og vev i hele kroppen, Et problemet med curcumin er imidlertid forholdsvis lav biotilgjengelighet, noe som gjør det vanskelig å utnytte antioksidantpotensialet fullt ut.

Ved blant annet å redusere partikkelstørrelsen til cucumin økes løseligheten i vann betydelig. Theracurmin er produsert gjennom en metode som kalles kolloidal suspensjon

Større oppløselighet i vann betyr enklere absorpsjon i kroppen. Studier viser at Theracurmin produserer blodnivåer av curcumin-metabolitter i dyr og mennesker som er inntil 300 ganger høyere enn vanlig curcumin.

Theracurmin regner for et svært trygt produkt å bruke: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23543271