Om Urtesenteret

 25. oktober, 2019 

Mineraler beskrives som faste, krystallinske stoffer (eks. diamant, kobber, kvarts, etc.) som ikke er av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse. Det vil si at de er uorganiske elementer. Næringsmineraler er en liten undergruppe av mineraler og følgende regnes med i denne kategorien: Bor, magnesium, fosfor, svovel, kalium, kalsium, vanadium, krom, mangan, jern, kobolt, kobber, sink, selen, molybden og jod

"Kelaterte mineraler" er et vitenskapelig begrep som refererer til en spesifikk molekylær reaksjon som skjer mellom et molekyl og et næringsmineral. Kelatering er en naturlig prosess som skjer i tarmen for å lette transport av næringsmineraler over tarmveggen, som en del av fordøyelsen. Siden kroppen ikke er så god til å produsere kelaterte mineraler, bør disse mineralformene brukes sammen med andre næringsstoffer for å gi bedre opptak.

Hos Albion lages disse kelaterte mineralene i laboratoriene under nøye kontrollerte forhold. Albions mest brukte molekyl for å lage organisk kelaterte ernæringsmineraler er glycin. Glycin er en aminosyre som kroppen lett identifiserer og som absorberes effektivt over tarmveggen. Albions glycin aminosyre-kelater er faktisk små nok til å transporteres rett inn i selve cellen.

Les mer