25. januar, 2017

Effekt av arginin og lysin ved angstlidelse

Aminosyren L-arginin spiller en rolle i en rekke viktige biologiske prosesser, inkludert celledelingen, sårheling, immunforsvar og utrensing av avfallsstoffer. Den finnes naturlig i en rekke matvarer, som for eksempel meieriprodukter, kjøtt og fjærkre. Kroppen bruker arginin for å produsere nitrogenoksid, en kjemisk forbindelse som har en avslappende virkning på blodårene. Selv om kroppens behov for arginin vanligvis dekkes gjennom kosten, kan visse sykdommer gjøre at lageret av arginin tømmes raskere. Noe som gjør at tilskudd kan være en gunstig løsning for å hindre at en får for lite av aminosyren.

Noen undersøkelser har vist at L-arginin, særlig i kombinasjon med lysin, som er en annen viktig aminosyre, kan ha en gunstig innvirkning på symptomer på angst. Angst er en normal menneskelig reaksjon på en stressende, eller fryktfremkallende situasjonen, og ikke alle som opplever angst utvikler en angstlidelse. Angstlidelser er preget av vedvarende symptomer som oppstår uten en lett identifiserbar årsak. Vanlige symptomer på angstlidelser kan være overdreven bekymring og frykt, irritabilitet, søvnforstyrrelser, spenning, kroppslige smerter og endret appetitt.

En forskningsstudie viser at kun en uke med tilskudd av lysin i kombinasjon med arginin reduserte angstnivåer betydelig. Deltakerne i undersøkelsen hadde ikke nødvendigvis aminosyremangel, men hadde lavt inntak av aminosyrene. De var en blanding av personer som opplevde kronisk stress-indusert angst og de som opplevde kronisk trekkangst. Resultatene viste at begge typer deltakere oppnådde reduserte nivåer av stress. Funnene kan tyde på at aminosyren er effektiv til å senke nivåene av angst fremkalt av stressende situasjon, og redusere trekkangst som kan være forårsaket av dypere og mer kompliserte årsaker.