Klikk her for å sende spørmålet:

E-post: Spørsmål:
Ditt spørsmål ble sendt. Du vil motta en tilbakemelding i løpet av kort tid. Vennligst fyll ut alle feltene. E-post adressen er feil Det oppstod en feil. Vennligst prøv igjen senere.

Bringebærblad

Bringebærblad som fødselsforberedende urtemedisin

Bladene på bringebærplanten har i århundrer vært brukt som urtemedisin ved graviditet, fødsel og amming. Det er en utbredt oppfatning om at inntakt av bringebærblad blant annet kan lette symptomer ved morgenkvalme, gi en avslappende virkning på glatt muskulatur i livmoren, motvirke krampe og være til hjelp slik at fødselen forløper enklere. Bringebærblad er også brukt som hjelp til økt fruktbarhet, gi økt melkeproduksjon, stoppe blødning etter fødselen, behandle diare, regulering av menstruasjonssyklusen og dempe tunge perioder.

Bringebærblad brukes i dag av mange kvinner i løpet av graviditetstiden i den tro at de skal kunne forkorte fødselen og gjøre den enklere. På grunn av mangel på forskning om denne urten, spesielt i forhold til graviditet og fødsel, ble det gjennomført en double blind, randomisert placebokontrollert studie. (Simpson M, Parsons M, Greenwood J, Wade K., 2001) Utvalget bestod at 192 førstegangsfødende kvinner. Formålet med studien var å undersøke effekten og sikkerheten av inntak av bringebærbladtabletter (2*1,2 gram pr dag), fra 32 uker etter befruktning frem til fødsel. Resultatene viste at bringebærblad, inntatt i tablettform, ikke medførte noen skadelige virkninger på mor eller baby. Det viste seg at bringebærblad ikke forkorter det første stadiet av fødselen. De var imidlertid en signifikant forkorting av det andre fødsel stadiet på gjennomsnittlig 9,59 minutter. Resultatene viste også at gruppen som hadde inntatt bringebærblad hadde en lavere prosentandel av fødslene der en måtte ta i bruk tang. Henholdsvis 19,3 % for forsøksgruppen vs. 30,4 % for kontrollgruppen.

En annen studie kommer frem med tilsvarende resultater. (Parsons M, Simpson M, Ponton T., 1999) Forsøkspersonene bestod av 108 mødre; hvorav 57 hadde brukt bringebærbladprodukter, og 51 stk i kontrollgruppen, som ikke hadde inntatt bringebærblad. Funnene antyder at bringebærblad kan brukes av kvinner i løpet av graviditeten i den hensikt å forkorte fødselen. En konkluderer også med at det ikke medfører noen bivirkninger verken for kvinnene eller babyene. Funnene antyder også at inntak av bringebærblad kan redusere sannsynligheten for fremskyndet eller forsinket fødsel. Det uventede funn i denne studien var at det ved fødsler der kvinnene hadde brukt bringebærblad, var mindre sjanse for klipping, keisersnitt, vakuum eller tangforløsning enn fødsler i kontrollgruppen.