Slippery Elm Bark - Rødalm-bark

Se på produktet
Slippery Elm (Ulmus rubra) (Rødalm-bark). 400 mg 100 Vkapsler.